IR-LINK                                      

IR-link

 

 

 

For at en fjernkontroll skal kunne styre en komponent må det være fri sikt mellom disse.  IR er infrarød lysstråling og ligger spektralt utenfor det øye kan se, og som stoppes av møbler, bygningsdeler og lignende.

 

I mange tilfeller er det ønskelig å plassere komponenter i et skap eller i et annet rom. Da må signalet sendes via en IR-link. Denne består av en mottaker som fjernkontrollen kan se og en emitter som festes på komponentens IR øye. Mellom sender og mottaker sitter en koblingsboks som sørger for at signalet blir korrekt behandlet. Kabling gjøres med standard Cat5.e datakabel. Avstanden mellom sender og mottaker kan være over 100m.

 

Siden mange lyskilder, og ikke minst skjermer, stråler IR, må IR-linken filtrere bort uønsket stråling. Denne filtreringen foregår i IR- mottakeren. Alle komponentene Smart Hus AS selger, er testet for bruk sammen med kilder som sender ut IR-støy. Dette garanterer problemfri styring.

 

 

 

Velg produkter ved å trykke på logo