STYRINGSSYSTEMER                             

Styringsystemer

 

 

 

Om man skal bygge nytt eller rehabilitere eksisterende bolig er det viktig å tenke gjennom hvilke behov som skal dekkes nå og i fremtiden. Det er vanskelig å spå, i alle fall om framtiden. Derfor må en behovsanalyse foretas for å kartlegge bruk samt sette fokus på spesielle ønsker. Vi lever i en verden hvor utviklingen går med stormskritt og måten vi bruker boligen på er i stadig endring. Kravet til fleksible løsninger som lar seg tilpasse eksisterende teknologi setter spesielle krav til infrastruktur.

 

Uten dybdekunnskap om aspektene som berøres i en slik prosess, vil ofte løsningen man velger bli begrenset både funksjonelt og integrasjonsmessig. Smart Hus AS har helt siden oppstart valgt å satse på åpne løsninger og approberte standarder. Dette vil i de tilfellene hvor krav til integrasjon og fremtidssikrede anlegg vektlegges, gjøre at levetiden på installasjonen sikres.

 

Som basis for de fleste av våre installasjoner hvor nevnte krav gjøres gjeldende velges KNX for styring og regulering. KNX er en standard som i dag støttes av de ledende elektrobedrifter i Europa. Nylig ble KNX også en verdensstandard noe som har gjort at flere tyngre aktører fra blant annet USA leverer grensesnitt for sømløs integrasjon mot sine systemer.

 

Med vår kompetanse og ufravikelige fokus på kundens behov og ønsker er Smart Hus AS en trykk samarbeidspartner. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.