KNX                                         

 

 

 

KNX er en internasjonal standard for styring og regulering av blant annet lys, varme og ventilasjon. KNX Association styrer utviklingen av KNX teknologien som er blitt godkjent som standard i Europa, USA og Kina i tillegg til internasjonal standard.

 

Mer enn 200 produsenter leverer komponenter og software løsninger som kan integreres i et KNX anlegg. Dette gir et stort utvalg av muligheter og fleksibilitet i installasjonen. Med en KNX installasjon vil både det teknologiske og det estetiske ivaretas.

 
 

Smart Hus AS har lang erfaring med integrering av KNX i privatboliger og næringseiendom.  Vi skreddersyr, i nær dialog med kunden, en løsning som ivaretar dennes ønsker og behov. Dette, kombinert med vår lange erfaring som KNX integrator, sikrer en lav installasjonskostnad.

 

Smarthus AS bruker komponenter fra flere produsenter i sine installasjoner. Dette sikrer optimal funksjonalitet og fleksibilitet. Eksempelvis vil bryterens form og materialbruk lett kunne tilpasses interiør og bomiljø.

 

 

 

KNX KNX KNX KNX

 

 

KNX er et ledningsbasert styringssystem. Alle komponenter kobles sammen med en buskabel. Denne sørger for driftspenning og datakommunikasjon i systemet. I boliger og næringsbygg vil det ofte være fornuftig med en desentralisert installasjon, det betyr at aktuatorer som følere, dimmere og rele plasseres ute i anlegget.

 

Desentralisert installasjon sparer kostnader på elektroinstallasjonen da det ikke er nødvendig med tilbakeføring til teknisk rom med alle funksjoner. Men en tilnærmet ubegrenset funksjonalitet vil et KNX anlegg alltid kunne tilpasses kundens ønsker og behov.